MEMBERS LOGIN
USERNAME
PASSWORD
 

สามารถผ่อนชำระได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

 
 

บริษัท ไทยเคน นวนคร จำกัด

รถไถยันม่าร์ มือสอง ราคาตามสภาพ

ทางบริษัทจะแสดงรูปที่เป็นสภาพเดิมของรถไถ ทุกประการ จนกระทั้งทำการตกลงกับลูกค้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
ยี่ห้อ คูโบต้า
รุ่น L4508_1268
ชั่วโมง 1268 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด 45 แรงม้า เครื่องแน่น
  ไม่เยื้อม เกียร์ดี สวยมาก สำหรับครนรักคูโบต้า
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผานพรวน 6*22"
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3
ราคา บาท
 
ยี่ห้อ คูโบต้า
รุ่น L1500_1544
ชั่วโมง 1544 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด15แรงม้า เครื่องแน่น
  ไม่เยื้อม เกียร์ดี สวยมาก สำหรับครนรักคูโบต้า
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง -
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา 85,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_1425
ชั่วโมง 1,425 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผาน 3*20"+ใบมีดดันดินหน้า
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_2117
ชั่วโมง 2,117 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง  
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_2019
ชั่วโมง 2,019 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง  
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF352T_3948
ชั่วโมง 3,948 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด35แรงม้า เครื่องดี เกียร์
  ยางหน้า 100% ยางหัลง 85%
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผานบุก 3 จาน
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา 235,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_1853
ชั่วโมง 1,853 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผาน+ใบมีดดันดินหน้า+โรตารี่
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5
ราคา 490,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_1982
ชั่วโมง 1,982 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผาน 6*22"+ใบมีดดันดินหน้า
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา 445,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF352T_4042
ชั่วโมง 4,042 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด35แรงม้า เครื่องดี เกียร์
  ไม่เยื้อม เจ้าของเก่าดูแลดี
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผานพรวน 5*22"+ใบมีดดันดินหน้า
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา 220,000 บาท
 
ยี่ห้อ คูโบต้า
รุ่น L4508_725
ชั่วโมง 725 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด 45 แรงม้า เครื่องแน่น
  ไม่เยื้อม เกียร์ดี สวยมาก สำหรับครนรักคูโบต้า
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ใบมีดดันดินหน้า
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6 7
ราคา - บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_1644
ชั่วโมง 1,644 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผาน 3*22"
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ราคา 430,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_1433
ชั่วโมง 1,433 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผาน ใบมีดดันดินหน้า+4*22"
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4
ราคา 440,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF352T_1260
ชั่วโมง 1,260 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด35แรงม้า เครื่องดี เกียร์
  ยางหน้า 90% ยางหัลง 90%
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง 4 ชิ้น
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5
ราคา 370,000 บาท ปรับปรุงแล้ว
 
ยี่ห้อ คูโบต้า
รุ่น L3408_1404
ชั่วโมง 1,404 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด 34 แรงม้า
  เครื่องแนน เกียร์ดี ยางสวย
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผานบุกเบิก 3*20"
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ราคา 285,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_
ชั่วโมง 1,120 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด 45แรงม้า/2,700รอบ
  เดืนหน้า 9เกียร์ ถอยหลัง 9เกียร์
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ใบมีดดันดินหน้า+ผาน4*20"
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6 7 VDO
ราคา 430,000 บาท
 
   
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF352T_2352 2685
ชั่วโมง 2,352 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด 35แรงม้า/2,600 รอบ
  เกียร์ดี เครื่องแน่น ยางสวย สภาพดี
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผานพรวน 5*22'+มอเตอร์ไซค์
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6 7
ราคา 285,000 - บาท ปรับปรุงแล้ว
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF453T_1670
ชั่วโมง 1,670 ชม.
ข้อมูลรถไถ เครื่องแน่น ไม่เยื้อม เกียร์ดี
  สวยมาก
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง โรตารี่ 1.8ม.+ใบมีดดันดินหน้า
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6 7 8
ราคา 460,000 บาท
 
ยี่ห้อ คูโบต้า
รุ่น L3408_953
ชั่วโมง 953 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด 34 แรงม้า
  เครื่องแนน เกียร์ดี ยางสวย
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผานบุกเบิก 3*20"+ใบมีดใหม่
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4 5 6
ราคา 260,000 บาท
 
ยี่ห้อ ยันม่าร์
รุ่น EF352T_947
ชั่วโมง 947 ชม.
ข้อมูลรถไถ ขนาด35แรงม้า เครื่องดี เกียร์
  ไม่เยื้อม เจ้าของเก่าดูแลดี
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ผาน 3*20"
รูปและเสียงเครื่อง 1 2 3 4
ราคา 295,000 บาท
 
 
s